Anspach Actief

Door het aanbieden van naschoolse activiteiten willen we de
mogelijkheden tot verrijking en de ontwikkelingskansen van de
kinderen vergroten. We gebruiken hiervoor de expertise van externe
instanties. Door kinderen in een andere sfeer bij elkaar te brengen
willen we de sociale competenties vergroten. Het aanbieden van deze
activiteiten vergroot de betrokkenheid van kinderen, ouders en
externen bij de school.
In vier blokken van circa zes weken worden er op verschillende
dagen activiteiten aangeboden, die na schooltijd plaatsvinden. Deze
activiteiten kunnen plaatsvinden op school of op een andere locatie.
Het aanbod varieert per blok. U kunt hierbij denken aan
sportactiviteiten, creatieve activiteiten of activiteiten om kennis te
vergroten. U kunt uw kind inschrijven voor de activiteit naar keuze
door middel van een inschrijfformulier dat u bij aanvang van ieder
blok samen met een informatiefolder ontvangt. De meeste activiteiten
duren 1 uur. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en
brengen van de kinderen naar de juiste locatie.
De kosten van de naschoolse activiteiten worden vooraf steeds vermeld in de brochure.