Onze school

Welkom bij de J.J. Anspachschool

Wij zijn de leukste, meest ondernemende en vooruitstrevende basisschool van Dongen. Elke dag bezoeken zo’n 250 kinderen onze school die zich kenmerkt door een rustige en groene omgeving.
De J.J. Anspachschool biedt kwalitatief goed en inspirerend onderwijs met de focus op rekenen, lezen en taal. Dit doen wij in een leuke, uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving waarin elk kind zich prettig en veilig voelt. Samen met inspirerende authentieke onderwijsprofessionals die pedagogisch, didactisch en organisatorisch uitstekend onderlegd zijn.

De J.J. Anspachschool is een christelijk geïnspireerde school met waardering voor andere culturen en geloofsovertuigingen. Wij laten kinderen fundamentele normen en waarden ontdekken die bijdragen tot een betere wereld. Er zijn duidelijke leefregels en afspraken over wederzijds respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Zo organiseren we bijvoorbeeld ieder jaar een ‘anti-pestproject’.

Ons bevlogen onderwijsteam heeft oog voor kwaliteit en vooruitstrevend onderwijs en past dit toe in haar dagelijkse activiteiten. Wij geloven in ICT geïntegreerd onderwijs en hebben daarom alle klassen uitgerust met multimedia. Uw kind moet zijn talenten ontdekken en daarom doen wij onze uiterste best om uit ieder kind het maximale naar boven te halen. In het juiste leerjaar, op het juiste moment. Daarnaast hebben wij een zorgbeleid ontwikkeld met een brede waaier aan begeleidingstools zodat elke leerling zijn talenten maximaal kan ontplooien. Zo werken we niet alleen met rugzakjes, maar bieden we ook een plusklas ‘Breinbrekers’ voor (hoog) begaafde leerlingen.

In onze ondernemende school organiseren wij veel activiteiten waaraan ouders, grootouders en verzorgers kunnen deelnemen. Zoals knutselen, voorlezen en hulp bij evenementen en uitstapjes. Wij zijn trots op de grote betrokkenheid van het thuisfront en beschikken over een enthousiaste Ouderraad (OR). Dit zorgt ook voor een open en direct contact met de ouders.