Peuterplusgroep

Onder het dak van de J.J. Anspachschool is er ook plaats voor peuters. We noemen dat onze peuterplusgroep. Het biedt peuters een veilige en stimulerende speelplek waar zij zichzelf mogen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Momenteel kunnen deze kinderen één dagdeel (woensdagmorgen) per week naar onze school komen. Twee leidsters zijn dan bezig met de begeleiding van onze jongste bezoekers.

Het onderwijsaanbod richt zich voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan meer en uitdagender aanbod dan de peuteropvang kan bieden. Om dit te realiseren wordt een intensieve samenwerking met de kleutergroep(-en) nagestreefd. In de praktijk houdt dit in dat de thema’s waaraan in de kleutergroepen gewerkt wordt, ook in de peuterplusgroep terug te zien zijn. Bij presentaties zijn er uitwisselingen met de peuter- en kleutergroepen. Ook tijdens de buitenspeelactiviteiten maken de peuters van de peuterplusgroep gebruik van het kleuterplein.
Op de J.J. Anspachschool worden de activiteiten voor de kinderen gepland aan de hand van de Taxonomie van Bloom. Op deze wijze kan elk kind aanbod krijgen in de zone van naaste ontwikkeling.

Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede aansluiting op en een doorgaande lijn naar het basisonderwijs.

Heeft u interesse, maak dan gerust een afspraak om eens te komen kijken en praten over onze Peuterplusgroep.

 

Hieronder kunt u het pedagogisch beleidsplan van onze peuterplusgroep lezen alsmede het inspectierapport van de GGD.

Pedagogisch beleidsplan peuterplusgroep februari 2019

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Goedkeuringsbrief GGD

Inspectierapport GGD – maart 2020