Breinplein & Breinbrekers

Op de J.J. Anspachschool willen wij dat er voor alle kinderen, zowel onderwijsinhoudelijk als in pedagogisch-didactisch opzicht, een passend onderwijsaanbod gerealiseerd wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen kinderen. Dit geldt ook voor kinderen die meer aankunnen dan de reguliere leerstof aanbiedt.

Wij bieden deze kinderen op onze school verrijking en verdieping aan op het ‘Breinplein’ en binnen de ‘Breinbrekers’.  Deelname aan deze groepen gebeurt altijd in overleg met ouders en de leerkracht.