Kindgericht werken

We streven steeds meer naar kindgericht onderwijs. Om dit te realiseren zullen we het huidige leerstofjaarklassensysteem moeten doorbreken en op zoek gaan naar een passendere organisatievorm. We zullen intensiever en groepsdoorbrekend gaan samenwerken waarbij het kind het uitgangspunt vormt.