Kunst en cultuur

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werken wij samen met het Kunstpodium. In blokken van ongeveer 10 weken zullen steeds verschillende disciplines aan de orde komen. Dit kunstaanbod maakt onderdeel uit van ons reguliere lesprogramma. Zo komen kinderen tijdens hun schooljaren op de Anspach in aanraking met muziek, dans, theater, musical, drama, muziek en beeldende kunst. Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde vakdocenten die gespecialiseerd zijn in één van de bovenstaande disciplines.

Wij zijn er erg trots op dat we ons kunstonderwijs op deze unieke manier aan kunnen bieden aan de kinderen van onze school.