Onze school

J.J. Anspachschool “waar eigen wijs gewoon is”

Eigenwijs staat bij ons op school voor eigenaarschap van je eigen leerproces. Dat vereist verantwoordelijkheid, lef, ambities, vertrouwen, reflectie, kritisch denken en samenwerken. Dat willen we op school stimuleren. Niet de middelmatigheid is norm, maar juist de diversiteit is het uitgangspunt. Ieder kind mag zich ontplooien overeenkomstig zijn of haar talenten en kwaliteiten.