Identiteit

Op onze school delen we op een open manier met kinderen en met elkaar verhalen, gedachten, ervaringen en vragen over zingeving en christelijk geloof. Wij laten ons daarbij inspireren door de christelijke traditie. Onze school heeft een open christelijke identiteit en stamt uit de protestants-christelijke traditie. Vertellen van bijbelverhalen, doen van levensbeschouwelijke rituelen, vieren van christelijke feesten, inzet voor goede doelen en willen (samen) leven vanuit morele keuzes en respect zijn voor ons van belang. 

 Wij leggen geen geloofsovertuiging op en doen niet aan geloofsoverdracht. Medewerkers in onze scholen leven, ieder op de eigen, inspirerende en authentieke wijze, voor wat zingeving en (christelijk) geloof voor henzelf en voor de school en stichting betekenen. Wij zoeken daarin de verbinding met elkaar. Wij maken daarom ruimte voor gezamenlijke bezinning en reflectie op ieders zingeving, inspiratie en (christelijk) geloof. Ook besteden wij bewust aandacht voor ieders ontwikkeling, vorming en scholing op dit gebied. 

Binnen onze school is op de volgende wijze de aandacht voor zingeving en christelijk geloof te zien: 

  • Er werken bij ons medewerkers met verschillende christelijke en levensbeschouwelijke identiteiten;
  • Wij stimuleren en respecteren de eigen levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling van elk kind;
  • Wij beginnen elke schooldag met een open bezinningsmoment en geven tenminste drie keer per week levensbeschouwelijke vorming; 
  • Wij vertellen Bijbelverhalen en hebben aandacht voor andere levensbeschouwelijke verhalen; 
  • Wij gaan bij levensbeschouwelijke vorming open in gesprek met kinderen over de (Bijbel)verhalen en geven ruimte voor hun vragen, gedachten en ervaringen bij deze (persoons)vormende verhalen; 
  • Wij hebben christelijke/levensbeschouwelijke rituelen, zoals zingen, die passen bij onze school;
  • Wij vieren jaarlijks de belangrijkste christelijke en andere feesten die passen bij onze school; 
  • Wij doen aan sociaal, moreel en maatschappelijk bewustzijn en hebben inzet voor goede doelen.