Onze missie

J.J. Anspachschool “waar eigen wijs gewoon is”

EIGENWIJS staat bij ons op school voor eigenaarschap van je eigen leerproces. Dat vereist verantwoordelijkheid, lef, ambities, vertrouwen, reflectie, kritisch denken en samenwerken. Dat willen we op school stimuleren. Niet de middelmatigheid is norm, maar juist de diversiteit is het uitgangspunt. Ieder kind mag zich ontplooien overeenkomstig zijn of haar talenten en kwaliteiten. We hebben een beeld, een profiel voor ogen van wat we de kinderen willen meegeven voor hun huidige en toekomstige leven.

Onze missie “Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind wordt uitgedaagd om op zijn eigen wijze te werken aan zijn doelen.”