Kernwaarden

Persoonlijk
We willen dat onze school een omgeving is waar je gezien wordt, waar je mag zijn wie je bent, waar je écht gekend wordt. Ieders kwaliteiten en talenten willen we zien en tot bloei laten komen. Ieders eigenheid staat hoog in het vaandel.

Betrokken
Alle partijen binnen onze school zijn betrokken bij wat we doen. Dit zijn naast de kinderen en leerkrachten ook de ondersteunende medewerkers en ouders. Betrokkenheid betekent motivatie die van binnenuit komt. Dan ken je je eigen doelen en ga je er ook voor.

Vertrouwen 
Ouders/verzorgers geven ons een stuk verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind en vertrouwen ons daarin. Dat vertrouwen nemen wij heel serieus. We spannen ons in tot het uiterste om dat vertrouwen waar te maken.

Ontwikkeling
Ontwikkeling is een voortdurend proces. Op onze school leren kinderen dat kennis en vaardigheden niet statisch zijn, maar steeds weer ontwikkeld moeten worden. Ook de school zelf is continu in ontwikkeling. Hiervoor creëren we ruimte, omdat niet iedereen zich op dezelfde manier of in het zelfde tempo hoeft te ontwikkelen.

Ambitie
Ambities geven richting aan je handelen en denken. Het stimuleert je om je best te doen om doelen te bereiken. Je weet waarvoor je het doet. Een belangrijke voorwaarde voor ambitie  is dat deze uitdagend, haalbaar en concreet moet zijn.