Voor ouders

Samen streven we hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van uw kind.

Ouders die betrokken zijn bij school hebben een positieve invloed op het welbevinden en de leerprestaties van leerlingen. De J.J. Anspachschool wil een school zijn waar leerkrachten en ouders elkaar zien als educatieve partners, waarbij onderling vertrouwen tussen de partners een voorwaarde is. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en  de school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs.