Inschrijven en aanmelden

Helaas hebben wij moeten besluiten om voorlopig een leerlingenstop voor de Anspachschool te moeten invoeren.  Dit besluit nemen wij met pijn in ons hart, zowel voor de school als de kinderen en ouders die graag naar onze school waren gekomen. Onze kleutergroepen en groep 7 zitten momenteel vol. Voor de instroom van nieuwe kleuters hebben we vanaf 2026 (kinderen geboren in 2022 of daarna) weer ruimte om nieuwe leerlingen aan te nemen.

Voor zij-instroom hebben we nog in enkele groepen plaats. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met Dineke van Engelen (dineke.vanengelen@pcpomiddenbrabant.nl).