Inschrijven en aanmelden

Helaas hebben wij op de Anspachschool een leerlingenstop. Dit geldt ook voor de instroom van nieuwe kleuters tot en met 2027. Inschrijven hiervoor is helaas niet mogelijk. Mocht u gebruik willen maken van de wachtlijst dan kunt u contact opnemen met Dineke van Engelen (dineke.vanengelen@pcpomiddenbrabant.nl).

Voor zij-instroom hebben we nog in enkele groepen plaats. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met Dineke van Engelen (dineke.vanengelen@pcpomiddenbrabant.nl).