Luizencontrole

Hoofdluis is een veelvoorkomend, hardnekkig probleem. Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis werkt onze school met zogeheten ‘kriebelcommissie’.
Alle kinderen worden na elke vakantie door de luizenouders gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen en/of neten. Indien bij uw kind(eren) luizen en/of neten aangetroffen worden, zal contact met u worden opgenomen met het verzoek uw kind(eren) te behandelen. Als in een klas hoofdluis wordt geconstateerd, zal u hier middels een brief van op de hoogte worden gesteld. Na een week zal er opnieuw een controle plaatsvinden. Mocht u tussentijds zelf hoofdluis constateren bij uw kind(eren), geeft u dat dan alstublieft door aan de leerkracht.

Voor alle kinderen is er door de school een luizenmantel aangeschaft. De jassen kunnen daarin worden opgehangen aan de kapstokken. Op deze manier kunnen de luizen zich niet verspreiden via de jassen.

Meer informatie over hoofdluis en neten kunt u in het volgende document vinden:
Wat te doen bij hoofdluis