Peuterplusgroep

De J.J. Anspachschool wil een doorgaande lijn voor kinderen van 3 t/m 12 jaar bewerkstelligen, zodat de talenten en kansen van de kinderen optimaal benut worden.

Daarom hebben wij voor peuters de mogelijkheid om op woensdagochtend van half 9 tot half 12 onder begeleiding van twee gekwalificeerde leidster te komen spelen en werken.

Het onderwijsaanbod richt zich voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan meer en uitdagender aanbod. Om dit te realiseren wordt er intensief samengewerkt met de kleutergroepen. In de praktijk houdt dit in dat de thema’s waaraan in de kleutergroepen gewerkt wordt, ook in de peuterplusgroep terug te zien zijn. Bij presentaties zijn er uitwisselingen met de peuter- en kleutergroepen en ook tijdens de buitenspeelactiviteiten gaan de peuters van de peuterplusgroep naar de kleutergroepen.

Activiteiten voor de kinderen worden gepland aan de hand van de Taxonomie van Bloom. Op deze wijze kan elk kind aanbod krijgen in de zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede aansluiting op het basisonderwijs waardoor een doorgaande lijn gewaarborgd wordt.

Inspectierapport peuterplusgroep (zie downloads), algemene voorwaarden (zie downloads), geschillencommissie peuterplusgroep (zie downloads), certificaat peuterplusgroep (zie downloads)

Inspectierapport registratie locatie Bolkensteeg