Intern ondersteuningsteam

Op onze school wordt gewerkt met een intern ondersteuningsteam, bestaande uit de intern begeleider, gedragsspecialist en specialist hoogbegaafdheid.  Dit team is onder andere verantwoordelijk voor het vormgeven van de zorg voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning kan liggen op sociaal emotioneel gebied en/of leergebied. Daarnaast zal de specialist hoogbegaafdheid zorgen voor extra uitdaging voor de kinderen die dit nodig hebben.

In overleg met de leerkracht(en) wordt bekeken welke kinderen extra begeleiding nodig hebben binnen of buiten de groep in een kleinere setting. Op een aantal vaste momenten in de week zal de begeleiding aan deze leerlingen worden gegeven.

Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor extra begeleiding wordt een plan opgesteld. Dit plan wordt met ouders/verzorgers besproken. Na afloop van ieder blok wordt er geëvalueerd en worden de plannen bijgesteld